Úvod   Kdo jsme   Základní výcvik   Fotogalerie   Kontakt   Letiště   Další aktivity   Odkazy

 

Podmínky pro získání pilotní licence ULLa:

Minimální věk pro letecký výcvik j 15 let. U žáků mladších 18 let je nezbytný souhlas zákonného zástupce.

Před zahájením praktického výcviku je nezbytné absolvovat zdravotní prohlídku u pověřeného sportovního lékaře

Teoretický výcvik:
Teoretická příprava obsahuje základní znalosti z oborů
aerodynamika a mechanika letu, stavba a konstrukce UL, motory, vrtule a přístroje, meteorologie a letecká navigace. Dále letecké předpisy a postupy UL, spojovací předpis.

Znalost uvedených předmětů žákem musí dosáhnout úrovně všeobecných vědomostí. Posloupnost teoretické přípravy je plánována tak, aby bylo vždy zajištěno správné pochopení látky daného předmětu v dostatečném předstihu před praktickou částí výcviku.

Vhodným zdrojem informací pro teoretickou část je "Učebnice pilota" autora ing. Beneše. Letecké předpisy najdete na stránkách Letecké amatérské asociace, včetně zkušebních testů.

Praktický výcvik:
V tabulce uvedené počty letů a letový čas jsou předepsány osnovou výcviku a představují nezbytné minimum. Skutečný počet letů závisí na úrovni zvládnutí jednotlivých úloh žákem. Běžně žáci ve výcviku nalétají 25 až 30 hodin vzhledem k nezbytnosti spolehlivého zvládnutí potřebných návyků.

Úloha

Obsah cvičení

Dvojí

Sólo

letů

Čas

1

Seznamovací let

D

 

1

0 h 20'

2

Přímý let, funkce řídících prvků

D

 

3

1 h 00'

3

Zatáčky o náklonu do 15°

D

 

3

1 h 00'

4

Zatáčky o náklonu do 45°

D

 

3

1 h 00'

5

Nácvik vzletu,letu po okruhu a přistání

D

 

30

2 h 50'

6

Skluz, zábrana pádu, rychlost letu

D

 

3

1 h 00'

7

Opravy chybného rozpočtu a přistání

D

 

10

1 h 00'

8

Nácvik bezpečnostního přistání

D

 

1

1 h 00'

9

Nácvik nouzového přistání

D

 

15

1 h 30'

10

Přistání s bočním větrem

D

 

3

0 h 15'

11

Let se zakrytými přístroji

D

 

2

0 h 10'

12

Přezkoušení před prvním samostatným letem

D

 

1

0 h 15'

13

Samostatný let po okruhu

 

S

3

0 h 15'

14

Kontrolní let

D

 

1

0 h 10'

15

Samostatný let po okruhu

 

S

15

1 h 40'

16

Zatáčky o náklonu 15° až 45°

 

S

3

1 h 00'

17

Zábrana pádu, skluz

 

S

2

0 h 30'

18

Nácvik rozpočtu

 

S

10

1 h 00'

19

Navigační let 200 km s mezipřistáním

D

 

1

2 h 05'

20

Navigační let 100 km s mezipřistáním

D

 

1

1 h 00'

21

Navigační let 100 km samostatně s mezipřistáním

 

S

1

1 h 00'

 

 

 

 

 

20 h

 

Praktická zkouška

 

 

 

 

K praktické zkoušce pilota je žák připuštěn po složení zkoušky z teoretických předmětů. Zkouška je provedena ve zkušebním středisku schváleným testem. Výsledek testu zapíše a potvrdí zkoušející inspektor do osobního listu žáka. Držitelé platných pilotních průkazů ostatních kvalifikací vykonávají teoretickou zkoušku Pilota ULLa v plném rozsahu..

Cena výcviku je především odvozena od počtu nalétaných hodin a je závislá na použité letecké technice. V případě využití školního letadla pro základní výcvik je cena stanovena na 30 Kč/min a je závislá na aktuální ceně pohonných hmot. Teoretická příprava je zahrnuta do ceny praktického výcviku.